ProCEEL

Van Gogh & Vermeer ontwikkelde een applicatie voor het digitaal verwerken van vragenlijsten. Het ProCEEL®-systeem. In de zorg wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vragenlijsten voorafgaand aan het eerste consult of tijdens het behandeltraject voor het bijhouden van het verloop van de behandeling. De tevens bij overheid en wetenschap veelvuldig gebruikte vragenlijsten kunnen met dit systeem eenvoudig verwerkt en beoordeeld worden.

De vraag”dat moet toch anders kunnen” triggerde ons een systeem te bouwen voor het digitaal verwerken van vragenlijsten, nu worden deze vaak nog op papier ingevuld en handmatig verwerkt door arts of secretaresse. Het gebruik van vragenlijsten moest eenvoudiger en de tijd daaraan besteed zo mogelijk korter worden.
Vragenlijsten zijn een goed middel voor het verkrijgen van een beter inzicht in de probleemstelling bij de client.
Veel van de vragenlijsten hebben meerkeuze antwoorden welke een waarde hebben, voor het resultaat is op de achtergrond een berekening nodig, die berekening moet geautomatiseerd zijn. Open vragen zijn binnen dit systeem een mogelijkheid.

We hebben uitgebreid overlegd met de eindgebruikers en hebben een analyse gemaakt van wat het eindresultaat moest zijn. Vanuit dit standpunt zijn we gaan bouwen aan de applicatie.

Vraagstelling:

 • Aanleggen van clienten bestand
 • Digitaal versturen en ontvangen van vragenlijsten
 • Vragenlijst ook in de wachtkamer in kunnen laten vullen
 • Automatisch verwerken en berekenen van resultaat
 • Duidelijke weergave resultaten
 • Exporteren resultaten
 • Levering van een veilig systeem

Stappenplan project ProCEEL®

 • Inventariseren wensen
 • Analyse probleemstelling
 • Veiligheid analyse
 • Keuze ontwikkeltool
 • Opzetten systeem
 • Invullen systeem
 • Testen systeem
 • Uitrol systeem

In het ProCEEL®-systeem kan de arts aangeven welke vragenlijst(en) de client krijgt, de client kan inloggen op het ProCEEL®-systeem en de vragen beantwoorden. Direct nadat de client de vragenlijst heeft afgesloten staat de, zonodig berekende, uitslag voor de arts klaar in het ProCEEL®-systeem.
We hebben een inventarisatie gemaakt van de beschikbare vragenlijsten, Somnia Consultancy specialiseert zich op slaap en slaaponderzoek, in het ProCEEL®-systeem hebben we diverse veel gebruikte lijsten ingebouwd met de mogelijkheid tot het uitbreiden met nieuwe of eigen vragenlijsten.

Trots konden we een meerdaags digitaal slaap- waakdagboek presenteren, als eerste zijn we er in geslaagd de gegevens per dag weer te geven in een tijdbalk met daarbij als legenda de van belang zijnde secundaire gegevens.

Op onderstaand promofilm ziet u een demo van het systeem. Ook deze promotiefilm is door van Gogh & Vermeer gemaakt.

De arts kan de resultaten exporteren naar het EPD, tevens kan de arts vanuit het ProCEEL®-systeem een telefonisch consult met de client opzetten.

Hieronder ziet u een resultaatpagina uit het ProCEEL®-systeem.

Met het succesvol afsluiten van dit project hebben we de lat hoog gelegd voor komende projecten, de kennis en ervaring opgedaan bij het ontwikkelen van deze applicatie zullen we in toekomstige projecten weer kunnen gebruiken.
We hebben tevens de naamgeving en registratie bij het Europees merkenbureau mogen verzorgen.

Contact Gegevens

Van Gogh & Vermeer
T: +31 13 523 08 01
E: info@vgv.nl
KVK: 180.417.13

Pannenschuurlaan 136,
5061 DV  Oisterwijk

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09:00 t/m 17:00

Onze sterke punten

Innovatief
20 Jaar Ervaring
Deskundig advies
Professioneel resultaat
Strategisch

volg ons ook op